Bhí ceiliúradh ann Dé hAoine 11 Márta ar gach a bhfuil curtha i gcrích ag Ciste Infheistíochta Gaeilge agus í níos nó ná 10 bliain ar an fhód. 

Tá an eagraíocht ag forbairt tionscadail chaipitiúla san earnáil le dhá bhliain déag anuas, ach ní raibh deis acu comóradh 10 bliain a bhunaithe a dhéanamh le linn na paindéime.

Tháinig an pobal le chéile don ócáid speisialta sin i Halla na Cathrach ag an deireadh seachtaine.

Agus é ag caint leis an slua, dúirt an tAire Sóisearach Déaglán Ó Cearnaigh: "Tá lúcháir orm bheith anseo, agus Oifig an Fheidhmeannais i gcomhpháirtíocht leis An Ciste i roinnt tionscadal an-rathúil, a sholáthar tríd an Chiste Infheistíochta Sóisialta (SIF). 

LÉIM CHUN TOSAIGH: Liam Mac Giolla Mheána as Glór Léim an Mhadaidh ag caint ag ceiliúradh an Chiste Infheistíochta
2Gallery

LÉIM CHUN TOSAIGH: Liam Mac Giolla Mheána as Glór Léim an Mhadaidh ag caint ag ceiliúradh an Chiste Infheistíochta

"Léirionn sé seo go smior ar an méid is féidir linn a bhaint amach nuair a oibríonn an Feidhmeannas agus an earnáil pobail agus dheonach le chéile. 

"Is fóirsteanach go raibh Ciste Infheistíochta tugtha ar an Eagraíocht seo. 

"Ó bunaíodh an Ciste tá aghaidh tugtha aige ar phríomhthosaíochtaí - agus dá bharr sin cumasaíodh Pobal na Gaeilge bonneagar nach beag a chruthú - chun teacht aniar - agus inbhuanaitheacht fhéiniúlacht Chultúrtha na hÉireann a neartú.

"Dá bharr sin, tá ról dearfach claochlaitheach na Gaeilge laistigh dár bpobal i gcoitinne, léirithe i mbealach praiticiúil ag Ciste Infheistíochta na Gaeilge.

"Go dtí seo, sholáthair muid cúig thionscadal caipitil i gcomhar le chéile le hinfheistíocht de níos mó ná £4.7 milliún ó Oifig an Fheidhmeannais, agus maoiniú breise de £1.3 milliún ó An Ciste.

"Chumasaigh an comhoibriú seo muid, le cuspóirí an tionscadail, agus an tionchar ginearálta ar phobail áitiúla, a uasmhéadú.

"Tá sé thar a bheith tábhachtach a bheith ag obair i gcomhpháirtíocht le difear a dhéanamh.

"Cuimsíonn na tionscadail seo na naoi zón infheistíochta de chuid SIF.

"Agus tá sé ar dóigh na grúpaí ar fad a raibh baint acu leis na tionscadail a fheiceáil anseo anocht."

I measc na ngrúpaí as Béal Feirste ar ndeárnadh bronnadh orthu ar an oíche bhí Cumann Chluain Ard, Ionad na Fuiseoige i gCill Uaighe, Cumann Mhic Reachtáin agus Raidió Fáilte.