Tá cuid de ghnéithe an tsaoil ar ais mar a bhí. Bíonn tranglam tráchta ar na bóithre ar maidin agus bíonn na busanna plódaithe le daltaí ar a mbealach ar scoil. Chím scoláirí Choláiste Mhaolmhaodhóg ar mo bhealach chun na hoibre agus smaoiním ar Noah Donohoe agus a mháthair, Fiona. Cuimhním nach mbeidh an saol choíche ar ais mar a bhí aicise.
 
D’imigh Noah, a bhí 14 bliana d’aois, ar a rothar ón bhaile i ndeisceart Bhéal Feirste ar an 21 Meitheamh chun bualadh le cairde leis i bPáirc Thuaithe Bheann Mhadagáin i dtuaisceart na cathrach. Thángthas ar a chorp sé lá ina dhiaidh sin istigh i ndraein stoirme a ritheann faoin talamh ó Northwood síos go Bóthar na Trá agus Seaview.

Ag réamhéisteacht den choiste cróinéara ag deireadh mhí Lúnasa, dúirt an cróinéir Joe McCrisken go raibh sé den tuairim, bunaithe ar an fhianaise a bhí feicthe aige suas go dtí sin, gur ar a chonlán féin a chuaigh Noah go Bóthar Northwood agus gur as féin a chuaigh sé isteach sa draein. Dúirt McCrisken nach raibh fianaise ann ag an phointe sin a thabharfadh le fios go raibh páirt ag duine ar bith eile in imeacht Noah ná ina bhás.
 
Ach ní hionann gan fianaise a bheith feicthe ag an chróinéir faoin am sin agus a rá nach bhfuil fianaise le fáil in áit éigin a chaithfeadh solas na fírinne ar an scéal. Beidh reamhéisteacht eile den choiste cróinéara ann ag tús mhí na Samhna agus táthar ag súil go bhfaighidh Fiona Donohoe freagraí ar na ceisteanna atá gan freagairt faoin chás thragóideach, róphianmhar seo.
 
Nuair a chailltear duine, tá deasghnáthaimh againn chun tacú le muintir an té atá imithe. Tá an t-ualach trom agus dá dtiocfadh linn rud ar bith a dhéanamh lena dhéanamh níos éadroime, dhéanfaimis é. Ach cad é a dhéanann tú i gcás mar seo? Tá lucht tacaíochta Fiona ag iarraidh aird a choinneáil ar an scéal. Tá meirgí le feiceáil ar fud thuaisceart Bhéal Feirste, mar shampla – an Tobar Geal, Longlands, Bábhún Mór, an Mhainistir Bhán. Tá múrphictiúir ar Bhóthar na bhFál agus i mbailte éagsúla, an Srath Bán, áit dúchais Fiona, agus an tIúr ina measc. D’ardaigh an Sliabh Dubh a ghlór – chuaigh grúpa as Uachtar Cluanaí suas gur scríobh siad #RememberMyNoah i litreacha ollmhóra bána le croí ollmhór gorm. Tá an croí gorm mar shiombail de Noah, an grá agus an tóir ar an fhírinne. De réir cosúlachta, is é gorm an dath ab fhearr leis.
 
Le roinnt seachtainí anuas tá an t-am 6.11 i.n. tráthnóna Dé Domhnaigh á ghreanadh in aigne an phobail ar líne. Is é an t-am é a chonacthas Noah den uair dheireanach ar an 21 Meitheamh, 13 seachtaine go leith ó shin. Ag an am céanna gach Domhnach bíonn daoine ag cur teachtaireachtaí ar na meáin shóisialta lena léiriú do Fiona nach bhfuil sí féin ná a mac ligthe i ndearmad agus go bhfuiltear chun seasamh léi go bhfaighidh sí amach cad é a tharla dó, agus ina dhiaidh sin féin go deimhin.
 

CUIMHNÍ: Bigil do Noah i dtuaisceart Bhéal Feirste sula dtáinig siad ar a chorp
2Gallery

CUIMHNÍ: Bigil do Noah i dtuaisceart Bhéal Feirste sula dtáinig siad ar a chorp

Tá grúpa ar Facebook darb ainm ‘MyNoah Donohoe’ agus tá breis agus 80,000 míle ball ann. Bíonn daoine ag postáil paidreacha, dánta, grianghraf agus amhrán ar bhonn laethúil. Tá clocha agus ainm Noah péinteáilte orthu fágtha in áiteanna éagsúla, go háirithe tránna agus stadanna bus, chun cuimhní ar an déagóir a choinneáil beo.

Tá bailéid nuachumtha taifeadta ag ceoltóirí éagsúla a insíonn scéal Noah agus a léiríonn briseadh croí a mháthar. Is mian le Fiona na tréithe agus na buanna a bhí in Noah mar dhuine a chur chun cinn, a intleacht, a fhiosracht agus a chineáltas. Is iontach an chrógacht atá léirithe aici san aimsir is déine ina saol. Go bhfaighe sí sólás agus freagraí ar a cuid ceisteanna.