Tréaslaíonn Coláiste Feirste lenár ndaltaí Bhliain 14 sna torthaí scrúduithe iontacha a ghnóthaigh siad agus sna deiseanna corraitheacha atá ar fáil dóibh anois i mBreisoideachas agus Ardoideachas

Cuireann Coláiste Feirste fáilte roimh dhream eile de dhaoine óga isteach i nGaeloideachas iar-16.  Cad leis a mbeidh siad ag súil?

 • Scoil neamhroghnach –agus fáilte roimh gach dalta
 • Timpeallacht foghlama cumhachtach i bpobal Gaeilge
 • Curaclam cothrom le haghaidh cuimsithe agus dul chun cinn
 • Scoil nuálach, spreagúil, uathúil ina bhfuil ciall shoiléir don chomhchuspóir agus don chomhfhéiniúlacht
 • Torthaí scrúduithe den scoth agus deiseanna corraitheacha ag an Tríú Leibhéal (ó na hEalaíona go dtí na hEolaíochtaí agus gach rud eatarthu)
 • Deiseanna le forbairt mar cheannairí san am atá le teacht
 • Pobal scoile tréadchúramach tacúil atá tiomanta don tsaol atá rompu

Coláiste Feirste congratulates our Year 14 pupils on their excellent exam results and the exciting opportunities now open to them in further and higher education.

Coláiste Feirste now welcomes a new intake of young people into post-16 Irish-medium education. What can they expect?

 • An all-ability school – every pupil welcome
 • A powerful learning environment within the Irish language community
 • A balanced curriculum for inclusion and progression  
 • An innovative, dynamic, and unique school with a clear sense of collective purpose and identity
 • Excellent exam results and exciting opportunities at third level (from the Arts to the Sciences and everything in-between)
 • Opportunities to develop as leaders of the future
 • A caring and supportive school community committed to their future